Aars City Fitness - Lokal fitness for hele familien siden 2009

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet: Indmeldelse sker online i vores medlemssystem hvor der oprettes en personlig profil. For at kunne levere den ydelse som du er stillet i udsigt kræver, at vi registrerer nogle oplysninger om dig: fulde navn, postadresse, fødselsdato, mobilnummer og e-mail. Ved oprettelse af medlemskab i Aars City Fitness tages billeder af dit ansigt som gemmes i elektronisk format til brug for vores adgangskontrolsystem som er baseret på ansigtsgenkendelse. Som medlem skal du selv sørge for at dine oplysninger er korrekte og opdaterede.

Brugernavn og password er personligt og må ikke deles med andre.

Disse oplysninger indsamles og opbevares kun til intern brug. Vi deler ikke oplysninger om vores medlemmer med tredjepart. For at udvikle vores tilbud behandles disse oplysninger statistisk.

Vi anvender forskellige IT-systemer til adgangskontrol, videoovervågning, betalinger, medlemsdatabase og statistik. Videoovervågningen har til formål at skabe tryghed for medlemmer og personale. Den aktuelle privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Medlemskabet er altid personligt og kan ikke deles med, benyttes af eller overdrages til andre. Træning uden medlemskab anses som butikstyveri og anmeldes. Misbrug af dit medlemskab kan medføre et gebyr på kr. 700,- pr. overtrædelse.

§2. Adgangskontrol: Vi anvender et videobaseret system med ansigtsgenkendelse til adgangskontrol. Hvis medlemmet oplever problemer med adgangskontrollen, skal Aars City Fitness kontaktes i receptionens åbningstid eller på e-mail.

§3. Varighed: Medlemskab betales via en automatisk betalingsaftale. Et medlemskab kan opsiges med et varsel på løbende måned plus én måned. Ved oprettelse før d. 15. i en måned opkræves ved oprettelse den løbende måned, ved oprettelse efter d. 15. opkræves løbende måned plus en måned. Opsigelse foretages af medlemmet selv i vores medlemssystem, hvorefter betalingsaftalen stopper automatisk ved udløb af medlemskabet. Medlemmet må ikke selv ændre eller standse betalingen i en automatisk betalingsaftale. Medlemskaber af følgende typer kan ikke opsiges eller refunderes: kontant, 1-dags, klippekort og gavekort kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter 6 måneder.

§4 Ændringer: Ændringer foretages med løbende måned plus en måned. Ændringer foretages af medlemmet selv i vores medlemssystem, hvorefter betalingsaftalen automatisk tilpasses det nye produkt.

§5. Bero: Et medlemskab i Aars City Fitness kan gebyrfrit sættes i bero ved fremvisning eller fremsendelse af lægeerklæring eller anden dokumentation, der godtgør at medlemmet ikke bør træne i en nærmere angivet periode. Berostilelse betyder, at der ikke opkræves kontingent i perioden. Ved periodens udløb starter det automatisk igen. Berostilelse kan tidligst ske fra den dato Aars City Fitness modtager anmodning herom og ikke med tilbagevirkende kraft. Bero perioden kan aktiveres med et varsel på løbende måned. Bero perioden løber indtil slutdatoen, men medlemskabet kan dog aktiveres inden. I bero perioden har medlemmet ikke adgang til centeret. Ved opsigelse i bero perioden opkræves kontingent i løbende måned plus en måneds varsel. Kontante medlemskaber kan ikke bero sættes.

§6. Medlemmets alder: Er en person under 10 år kan der ikke tegnes medlemskab i Aars City Fitness. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en forælder eller værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Denne type medlemskab oprettes i medlemssystemet som typen ’anden betaler’.

Unge fra 10 til 14 år skal altid være ifølge med en voksen både på hold og ved træning i fitness, medmindre der er tale om egentlige børnehold.

§7. Helbredstilstand: Al træning og ophold i Aars City Fitness sker på eget ansvar og medlemmet er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Aars City Fitness. Aars City Fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§8. Værdigenstande: Værdigenstande bør opbevares i egen taske i det dertil indrettede opbevaringssystem. Aars City Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Garderobe og opbevaring er på eget ansvar og Aars City Fitness hæfter på intet tidspunkt for beskadigede eller bortkomne ejendele.

§9. Ordensregler: De aktuelle husregler kan findes i centeret og på hjemmesiden. I Aars City Fitness gælder ordensregler som ethvert medlem skal overholde.

Fx. Under træning skal der altid anvendes beklædning og skiftesko der er rene og beregnet til indendørs træning. Ved skiftesko forstås et sæt rene indendørs træningssko – du må ikke træne i det samme par sko som du træder ind ad døren i. Efter brug af træningsmaskinerne skal disse aftørres. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efter brug. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop – eller underkrop. Omgå udstyret med respekt.

Medlemmet skal sætte sig ind og overholde de til enhver tid gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Det er ikke tilladt at optage film eller billeder af andre medlemmer, hverken til privat eller kommercielt brug.

§10. Doping: Aars City Fitness accepterer ikke brug af dopingmidler – ej heller salg, formidling, rådgivning om eller opbevaring af sådanne midler. Overtrædelse af disse bestemmelser medfører øjeblikkelig bortvisning og evt. politianmeldelse.

Aars City Fitness har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark. Medlemskab i Aars City Fitness er også underlagt Anti Doping Danmarks betingelserne. Betingelserne kan ses på deres hjemmeside: https://www.antidoping.dk/

§11. Anden virksomhed: Det er ikke tilladt at benytte Aars City Fitness som platform for anden kommerciel virksomhed, som fx. personlig træning, instruktion eller kostvejledning uden forudgående skriftlig tilladelse.

§12. Udelukkelse af medlem: Aars City Fitness kan til enhver tid uden angivelse af grund afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som fx. doping, chikane, hærværk, fusk ved adgangskontrollen eller udlån af nøglechip, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

§13. Børn og ansvar: Medbringer man børn i Aars City Fitness, er dette på eget ansvar. Medlemmet skal udvise almen omtanke for medbragte børn samt for andre medlemmer. Der er indrettet et børnevenligt område til glade børn ved receptionen. Børn må ikke færdes på egen hånd og SKAL opholde sig i børneområdet, mens mor og far træner.

§14. Afmelding af holdreservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Hvis et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder til holdet, senest 10 min. før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst.

§15. Ændring af medlemsbetingelser: Aars City Fitness kan ændre medlemsbetingelser og priser med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Ændringer meddeles på hjemmeside og ved opslag i centeret. Husregler og privatlivspolitik ændres ved opslag i centeret og på hjemmesiden.

§16. Fortrydelsesret: For køb af medlemskaber på internettet har du 14 dages fortrydelsesret gældende fra den dag medlemskabet er købt. Hvis imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for de 14 dage ophører fortrydelsesretten ved startdatoen. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig i receptionens åbningstid eller kontakte os på e-mail.